Referensgrupp – MISLife 2.0

december 2020
MIS 2.0 Referensgruppsmöte

september 2020
MIS Life 2.0 – Föreslagna uppdateringar på remiss
MIS 2.0 Referensgruppsmöte
MIS 2.0 – Visualisering version 1.2.0 
MIS 2.0 detaljbeskrivning 
MIS 2.0 fråga XSD-fil
MIS 2.0 XSD
Schemaändringar MIS 2.0 version 1.2.0
MIS 2.0 Ändringslogg 

maj 2020
MIS 2.0 Referensgruppsmöte

oktober 2019
MIS Life 2.0 uppdateringar
MIS 2.0 visualisering
Mappning av PKMP
Changelog
MIS 2.0 detaljbeskrivning
SSEK fråga
MIS 2.0 övrigt material

januari 2019
MIS Life 2.0 uppdateringar
2019-01-07 Changelog
MIS 2.0 Detaljbeskrivning
MIS Life 2.0 XML-dokument
MIS Life 2.0 XSD-fil

oktober 2018
MIS-Life 2.0 uppdateringar
MIS 2.0 Referensgruppsmöte

juni 2018
MIS-Life 2.0 uppdateringar
MIS 2.0 Detaljdokumentation S4I 
MIS Life 2.0 – xml
MIS Life 2.0 – xsd
Pilotmöte MIS 2.0 (2018-06-14)

maj 2018
Noteringar referensgruppn MIS 2.0
Bilder referensgruppen MIS 2.0 

februari 2018
MIS-Life 2.0 uppdateringar
MIS Life 2.0 – xml
MIS Life 2.0 – xsd
MIS 2.0 Detaljbeskrivning
Exempel – försäkringsbolaget
ITP2 med familjepension
ITP2 avstått familjepension
ITP1 sjukpension med utland
ITP1 premiebestämd AOP
ITP1 sjukpension med sjukfall
ITP2 under premiebefrielse
ITP2 under utbetalning
ITP2 omdisponerad individuell fullmakt
ITP2 med alternativ ITP
ITP1 sjukpension
ITP2 med lönesänkningsfribrev
ITP2 frilagd premie inklusive ITPK
ITP2 med samordning

februari 2018
Noteringar Referensgrupp MIS
MIS 2.0 

december 2017
Referensgruppsmöte
MIS 2.0
Noteringar referensgruppen MIS 2.0
MIS 2.0 – detaljbeskrivning
MIS 2.0 XML-dokument
MIS 2.0 

oktober 2017
Referensgruppsmöte
MIS 2.0
Noteringar referensgruppen MIS 2.0 

september 2017
Referensgruppsmöte
MIS 2.0

maj 2017
Referensgruppsmöte
MIS 2.0 

Kalendarium

För tillfället finns inga aktuella datum.

Nyheter