MISLife 2.0

MISLife 2.0 den nya standarden för försäkringsinformation

Projektet startade i januari 2017 och har bedrivits under styrning av Standard for Insurance, S4I, som är ett samägt bolag mellan Svensk Försäkring och SFM. S4Is uppdrag är att utforma (ta fram) innehåll och struktur för informationstjänster för branschen, beskrivna på ett standardiserat sätt. S4I styr inte användningen av formaten, men ska förvalta, beskriva och tillgängliggöra dokumentation för de parter som vill använda dem. De standardiserade formaten som utvecklats och förvaltas av S4I är nu öppna och fria för alla aktörer att använda från den 2 december 2019.

Syfte och mål med projektet:

 • En gemensam standard för överföring av försäkringsinformation (istället för två 1.6.2 och 1.7)
 • MisLife 2.0 innehåller mer information jämfört med dagens standarder och stödjer
  • förmånsbestämd försäkring,
  • riskförsäkring,
  • gruppförsäkring
 • En ökad kvalité genom bättre struktur och mer definierad information (stort tolkningsutrymme och varierande kvalitet i befintlig version)
 • Versionen ska även ge ett bra och utökad stöd inom följande områden:
  • Administrativa aspekter (exv avtalsnr)
  • Andra aspekter (exv garanterad avkastning)
 • Leverabler: Standarden innehåller informationsmodell, tekniskt format, regler och beskrivning och påverkas inte av bolagens eventuella begränsningar i system, produkter eller likande.

Om du har frågor eller ändringsförslag rörande MISLife, kontakta info@s4i.se

MIS Life 2.0 dokumentation – april 2022
MIS 2 – Visualisering version 1.2.2
MIS 2.0 Detaljbeskrivning
Ändringslogg 1.2.2
Ändringslogg Kundfråga 1.0.1
Ändringar v 1.2.2
MisLife_fråga xsd
MisLife 2.0 xsd
MIS Life 2.0 dokumentation – juni 2021
Changelog/ändringslogg version 1.2.1
Changelog/ändringslogg kundfråga version 1.0.1
MIS 2.0 detaljbeskrivning
MIS 2.0 visualisering 1.2.1 
Mappning av PKMP
Schemaändringar i Kundfråga
MisLife 2.0 xsd
MisLife 2.0 xml
MisLife_fråga.xsd
MisLife_fråga.xml
MIS Life 2.0 dokumentation – december 2020
Changelog version 1.2.0
MisLife 2.0 schemaändringar
MIS 2.0 detaljbeskrivning 
MIS 2.0 visualisering version 1.2.0
MisLife 2.0 xsd
MisLife 2.0 xml
MisLife_fråga.xsd
MisLife_fråga.xml
MIS Life 2.0 dokumentation – juni 2020
Changelog version 1.1.0
Mappning av PKMP
MIS 2.0 detaljbeskrivning version 1.1.0
MIS 2.0 visualisering version 1.1.0 
MisLife 2.0 xsd
MisLife 2.0 xml
MisLife_fråga. xsd
MisLife_fråga. xml
MIS Life 2.0 dokumentation – december 2019
Changelog
Mappning av PKMP
MIS 2.0 detaljbeskrivning
MIS 2.0 visualisering
Mislife 2.0 xsd
MisLife 2.0 xml
MisLife_fråga. xsd
MisLife_fråga. xml