Ersättningsrapportering

Ersättningsrapportering

Utveckling av provisionsfil har tagits fram under 2019. Idag använder alla försäkringsbolag egna format för leverans av provisions-information (XML, Excel, CSV, fysiskt papper). Kvaliteten på informationen har varit bristfällig. Det sätt som provision rapporterar på skiljer sig mycket åt mellan försäkringsbolagen vilket driver kostnader i systemutveckling och analys. Inget försäkringsbolag ger idag en fullständig rapportering som möjliggör kontroll av riktighet. Det är svårt för förmedlare att, med precision, analysera och följa affärens utveckling. Återrapportering till kunder (företag och individer) blir haltande. Mot den bakgrunden beslutades i bolaget S4I att ta fram en informationsmodell och förslag på tekniskt format samt en tillhörande beskrivning av standarden.

Den framtagna standarden är nu tillgänglig för alla aktörer att använda från den 2 december 2019.

Version per 2021-12-16 har nu utökats och innehåller även struktur för sakförsäkring.

Om du har frågor eller ändringsförslag rörande Ersättningsrapportering, kontakta info@s4i.s

 

Ersättningsrapportering, dokumentation upplagt 2022-10-07
Ersättningsrapportering

Filexempel
Dokumentation
Ändringslogg
Ersättningsrapportering, dokumentation upplagt 2021-12-16
Ersättningsrapportering
Filexempel
Dokumentation
Ändringslogg
Ersättningsrapportering, dokumentation upplagt 2021-06-22
Ersättningsrapportering
Filexempel
Dokumentation
Ändringslogg
Ersättningsrapportering, dokumentation upplagt 2021-02-23
Ersättningsrapportering
Dokumentation
Schemaändringar
Ändringslogg
Ersättningsrapportering, dokumentation upplagt 2019-10-11
Ersättningsrapportering
Filexempel
Ersättningsinfo