Projekt

Utvecklingsarbetet genomförs i en för respektive projekt tillsatt projektgrupp som inrättas av styrelsen på standardiseringsutskottets förslag.. Varje betalande aktör har rätt att delta aktivt i projektgruppen. En aktör som inte betalar anslutningsavgiften till S4I kan välja att vara med i en projektgrupp och betalar då en projektavgift.

Pågående projekt och förstudier:

  • Förstudie Svensk Livfaktura
  • Valcentralsinformation 
  • Vidareutveckling av KYC

För mer information kontakta info@s4i.se

 

Nyheter