Om S4I

S4I, Standard for Insurance, verksamhet består i att utveckla och förvalta standarder för överföring av information från försäkringsgivare till bland annat försäkringsförmedlare och andra aktörer på området. Syftet är att tillhandahålla gemensamma elektroniska standarder, finansierade via avgifter från aktörer som avser att delta aktivt i vidareutvecklingen av standarderna. Genom att standardisera och digitalisera överföring av information mellan aktörer kan processer effektiviseras och vardagen förenklas för aktörer inom branschen. Standard som tas fram och förvaltas inom S4I är öppna för alla och kan användas av aktörer som finner det lämpligt i sina verksamheter kostnadsfritt.

S4I ägs gemensamt av Svenska försäkringsförmedlares förening och Svensk Försäkring. Styrelseordförande är Mats Galvenius, Svensk Försäkring och vd är Karin Lindblad, SFM.  18 aktörer är idag anslutna till S4I.

Inom S4I gäller beslutsstruktur för styrelsen, standardiseringsutskott och beredningsutskott. Standardiseringsutskott beslutar/rekommenderar om MISLife 2.0, Ersättningsfil, KYC-blanketten samt SSEK. Referensgrupp fastställs för respektive förvaltningsområde. Representanter till referensgruppen utses av respektive bolag för respektive område.

Kalendarium

För tillfället finns inga aktuella datum.

Nyheter