KYC (Kundkännedomsprocessen)

Gemensam informationsstandard för kundkännedom KYC. Mål och syfte med en samlad gemensam informationsstandard i pdf-format för att förenkla och effektivisera nyteckning av tjänstepension vid förmedlad affär. Styrelsen i S4I har på styrelsemötet den 9 december fastställt att framtagen PDF-blankett som standardiseringsutskottet i S4I har lämnat som förslag till beslut blir en standard i branschen för nyteckning av tjänstepension vid förmedlad affär.

Blankett för kundkännedom

S4I Kundkännedom juridisk person 2023-06-09 (svenska)
S4I Know your customer 2024-03-10 (english)

När det gäller tjänstepensionsförsäkringar är bedömd produktrisk för penningtvätt och finansiering av terrorism låg därför har S4I börjat med just den produkten för att se om branschen skulle kunna tillämpa förenklade förfaranden.  De förmedlarbolag respektive försäkringsbolag som har anslutit sig är Söderberg & Partners, Max Matthiessen, Tydliga, Säkra och Hjerta, Länsförsäkringar, Movestic, Futur Pension, Skandia, Swedbank Försäkring, SPP, SEB, Folksam samt Lumera.

Styrelsen i S4I har på styrelsemötet den 9 december fastställt att framtagen PDF-blankett som standardiseringsutskottet i S4I har lämnat som förslag till beslut blir en standard i branschen för nyteckning av tjänstepension vid förmedlad affär.

Projektet har som syfte att skapa enhetlighet och stringens gällande kundkännedomsfrågor (kunden får vid onboarding samma frågor oavsett bolag). I uppdraget ligger också att förenkla onboarding av nya kunder (färre blanketter), konkretisera frågebatteriet och skapa möjlighet att digitalisera onboardingprocesser (kundkännedom kan skickas digitalt till försäkringsbolagen). I bolaget S4I kommer uppdatering av kundkännedomsfrågor kunna ske löpande via den struktur branschen har byggt upp genom åren.

Kalendarium

För tillfället finns inga aktuella datum.

Nyheter