SSEK

SSEK (Standard för Säker Elektronisk Kommunikation) är en standard för säker elektronisk kommunikation inom försäkringsbranschen. Den har funnits sedan 2004 och används av de flesta större aktörer i branschen. SFM ansvarade för förvaltningen fram till december 2016 då den formellt togs över av S4I. Ingen vidareutveckling av standarden har skett sedan 2006 varför dokumentationen inte heller uppdaterats sedan dess.

S4I tar emot ändringar och önskemål om standarden. Maila dina önskemål till info@sfm.se

Dokumentation om standarden finner dess ursprungliga site, ssek.org.  Läs mer om SSEK här >>>

Nyheter