SSEK

SSEK (Standard för Säker Elektronisk Kommunikation) är en standard för säker elektronisk kommunikation inom försäkringsbranschen. Den har funnits sedan 2004 och används av de flesta större aktörer i branschen. SFM ansvarade för förvaltningen fram till december 2016 då den formellt togs över av S4I. Ingen vidareutveckling av standarden har skett sedan 2006 varför dokumentationen inte heller uppdaterats sedan dess.

SSEK specificerar säkra webbtjänster för affärskritisk kommunikation och har genom praktiskt utyttjande visat sig uppfylla de affärs- och säkerhetsmässiga samt juridiska behov som finns för elektronisk affärskommunikation. Genom att följa specifikationen minskar risken för att organisationer måste bygga flera olika kommunikationslösningar eller att osäkra kommunikationslösningar byggs.

SSEK kan med fördel användas som underlag och ingå i avtal om hur elektronisk kommunikationen skall utföras mellan den egna organisationen och motparten.

SSEK bygger på XML, XML schema, SOAP 1.1, HTTPS, WSDL, PKI, WS-I Basic Profile, WS-I Basic Security Profile, WS-Security 1.0/1.1, WS-Policy, MTOM med flera från IETF (Internet Engineering Task Force), W3C (World Wide Web Consortium), WS-I (Web Services Interoperability Organization) och OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards).

SSEK förvaltas av S4I. Gruppen som hanterar utgivandet av specifikationen har representanter från organisationerna Skandia Liv, SEB Pension och Försäkring, Länsförsäkringar, Alecta,
Aspis Liv, Danica, Folksam, SPP, AMF Pension, Storebrand, Euro Accident samt SFM.

För ytterligare information kontakta S4I info@sfm.se

Dokument
Svensk version av SSEK 2.0 (pdf)
English version of SSEK 2.0 (pdf)
Presentation av SSEK (pdf) från seminariet 2006-05 31
Svensk version av SSEK version 1.1 (pdf)
Tillägg till SSEK ver 1.1 för hantering av bilagor (pdf)
English version of SSEK version 1.1 (pdf) with Errata

XML-Schema
Scheman för ssek2.0 och ssek2.0_policy samt scheman för SSEK 1.1: TxHeader-schema receipt

Kalendarium

För tillfället finns inga aktuella datum.

Nyheter