Referensgruppen Förstudie Hållbarhet

Angelica Nevenstam- Projektledare- Wisentic

Mathias Lindkvist- Projektledare- IRM

Johanna Lundgren Gestlöf – SPP

Jörgen Moberg – Skandia

Per Lindgren – Skandia

Gustav Sandström – Söderberg&Partners

Petter Rydén – Söderberg&Partners

Jakob Torneke – SEB

Carl-Henrik Holm – FuturPension

Josefin Eklund – FuturPension

Ingvar Matsson – Swedbank

Lena Shaw – Lumera

Ulrika Cederholm – MaxM

Josefin Dahlen – MaxM

Filippa Nordström – Söderberg&Partners

Richard Aversten – Bonnaya

Carina Knöös – SFM

Hanna Axling-  Folksam

Michaela Olson – Folksam

Patrik Berg – Min Pension

Suzanna Eckerhall- AMF

Carina Silberg- Alecta