Referensgrupp

Projektet ska löpande informera referenspersonerna om MIS 2.0 och de ändringar som sker. Inför varje beslutspunkt som presenteras för Standardiseringsutskottet, ska referenspersonerna erhållit information minst 2 veckor innan Standardiseringsutskottets möte.

Projektet ansvarar inte för att sprida information genom andra kanaler om referenspersonen uteblir på möt
en, låter bli att förmedla informationen vidare inom bolaget etc.

Projektet ansvarar inte för att referenspersonerna informerar Standardiseringsutskottets medlem eller annan informationsspridning inom bolaget.

 

Kalendarium

För tillfället finns inga aktuella datum.

Nyheter