MISLife 2.0

MISLife 2.0

Projektet för den nya standarden för försäkringsinformation, MISLife 2.0, färdigställdes i juni i år. Min Pension och Alecta har implementerat den nya standarden under året  den 1 oktober 2019, gick de i produktion och har därmed gått över till MISLife 2.0 (även om gamla standarden MISlife 1.6.2 rullar parallellt).

 Projektet startade i januari 2017 och har bedrivits under styrning av Standard for Insurance, S4I, som är ett samägt bolag mellan Svensk Försäkring och SFM. S4Is uppdrag är att utforma (ta fram) innehåll och struktur för informationstjänster för branschen, beskrivna på ett standardiserat sätt, exv MISlife. S4I styr inte användningen av formaten, men ska förvalta, beskriva och tillgängliggöra dokumentation för de parter som vill använda dem. De standardiserade formaten som utvecklats och förvaltas av S4I kommer att bli öppna och fria för alla aktörer att använda den 2 december 2019.

 Syfte och mål med projektet:

 • En gemensam standard för överföring av försäkringsinformation (fanns två 1.6.2 och 1.7)
 • MisLife2.0 behöver innehålla mer information jämfört med dagens standarder och ska stödja
  • förmånsbestämd försäkring,
  • riskförsäkring,
  • gruppförsäkring
 • Ökad kvalité genom bättre struktur och mer definierad information (stort tolkningsutrymme och varierande kvalitet i befintlig version)
 • Versionen ska ge ett bra och utökad stöd inom följande områden:
  • Försäkringsskydd (spar, risk, förmånsbestämt)
  • Administrativa aspekter (exv avtalsnr)
  • Andra aspekter (exv garanterad avkastning)
 • Leverabler: Standarden ska innehålla informationsmodell, tekniskt format, regler och beskrivning och ska inte påverkas av bolagens eventuella begränsningar i system, produkter eller likande.

Kalendarium

För tillfället finns inga aktuella datum.

Nyheter