Provisionsfil

Provisionsfil

Utveckling av provisionsfil har tagits fram under 2019. Idag använder alla försäkringsbolag egna format för leverans av provisions-information (XML, Excel, CSV, fysiskt papper). Kvaliteten på informationen har varit bristfällig. Det sätt som provision rapporterar på skiljer sig mycket åt mellan försäkringsbolagen vilket driver kostnader i systemutveckling och analys. Inget försäkringsbolag ger idag en fullständig rapportering som möjliggör kontroll av riktighet. Det är svårt för förmedlare att, med precision, analysera och följa affärens utveckling. Återrapportering till kunder (företag och individer) blir haltande. Mot den bakgrunden beslutades i bolaget S4I att ta fram en informationsmodell och förslag på tekniskt format samt en tillhörande beskrivning av standarden.

Den framtagna standarden är nu tillgänglig för alla aktörer att använda från den 2 december 2019.

Om du har frågor eller ändringsförslag rörande Provisionsfilen, kontakta oss via provionsfil@s4i.se.

Provisionsfil dokumentation, upplagt 2021-06-22 (senaste, nu gällande information)
Provisionsfil
Provisionsfilexempel
Dokumentation
Ändringslogg
Provisionsfil dokumentation, upplagt 2021-02-23
Provisionsfil
Dokumentation
Schemaändringar
Ändringslogg
Provisionsfil dokumentation, upplagt 2019-10-11
Provisionsfil
Provisionsfilsexempel
Provisionsinfo

 

Kalendarium

För tillfället finns inga aktuella datum.

Nyheter